rss
twitter
  • Một trang web mới của Mạng Vật Lý

Đồng hồ đếm ngược

| Posted in Ôn tập |

0

29  ngày nữa thi đại học

Còn 30 ngày nữa thi đại học

| Posted in Ôn tập, Thông tin cá nhân |

0

Để nhắc nhở các em về thời gian, chúng ta cùng làm đồng hồ đếm ngược nhé.

 

hướng dẫn ôn tập chương sóng cơ học

| Posted in Ôn tập, Thông tin cá nhân |

0

song co-on tap.docx

Ôn tập chương dao động cơ học (các câu hỏi thi ĐH từ 2007-2011)

| Posted in Ôn tập |

0

on tap dao dong co